CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng :

- Họ tên: Nguyễn Thị Thuý Hồng

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Thành viên ban kiểm soát - Bà Ngô Thị Thanh Thuỷ :

- Họ và tên: Ngô Thị Thanh Thuỷ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, Thạc sỹ QTKD

3. Thành viên ban kiểm soát - Bà Đỗ Thu Hà :

- Họ và tên: Đỗ Thu Hà

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Cao học

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Bánh tươi

  • 04.6278.0610
  • 0913507023

Xuất khẩu - Export

  • 0084.1672974307
  • 0084.4.62780613

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân