CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng Ban kiểm soát

- Ông: Đinh Nho Liêm

- Ngày sinh: 12/08/1989

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

2. Kiểm soát viên

- Bà Đinh Thị Thanh Tâm

- Ngày sinh: 26/10/1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

3. Kiểm soát viên

- Ông: Bùi Tuấn Anh

- Ngày sinh: 10/06/1990

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 024.3863.2041

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân