CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng Ban kiểm soát

- Bà: Doãn Hồ Lan

- Năm sinh:1981

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Kiểm soát viên

- Bà: Đoàn Thùy Dương

- Năm sinh: 1985

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Kiểm soát viên

- Ông: Nghiêm Khắc Đạt

- Năm sinh: 1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

4. Kiểm soát viên

- Ông: Hoàng Hùng

- Năm sinh: 1977

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, MBA - Tài chính

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Bánh tươi

  • 024 6278 0610
  • 0913.507.023

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân