CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng Ban kiểm soát

- Ông: Nghiêm Khắc Đạt

- Năm sinh: 1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

2. Kiểm soát viên

- Ông Bùi Tuấn Anh

- Năm sinh: 1990

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Kiểm soát viên

- Ông: Hoàng Hùng

- Năm sinh: 1977

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, MBA - Tài chính

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân