CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông: Lê Mạnh Linh

- Năm sinh: 05/12/1984

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Bà: Bùi Thị Thanh Hương

- Năm sinh: 08/01/1972

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ.

3. Thành viên HĐQT 

- Bà: Vũ Thị Thúy

- Năm sinh: 26/02/1975

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

4. Thành viên HĐQT 

- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Năm sinh: 07/10/1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân