CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên HĐQT, kiêm phụ trách HĐQT - Ông Trần Hồng Thanh :

- Họ và tên: Trần Hồng Thanh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa :

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm.

3. Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn :

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

4. Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Việt Hà

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hà

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Bánh tươi

  • 04.6278.0610
  • 0913507023

Xuất khẩu - Export

  • 0084.1672974307
  • 0084.4.62780613

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân