CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông: Lê Mạnh Linh

- Năm sinh: 05/12/1984

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Bà: Bùi Thị Thanh Hương

- Năm sinh: 08/01/1972

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ.

3. Thành viên HĐQT 

- Bà: Vũ Thị Thúy

- Năm sinh: 26/02/1975

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

 4. Thành viên HĐQT 

- Bà: Lưu Thị Tuyết Mai

- Năm sinh: 1965

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thương mại, bất động sản.

5. Thành viên HĐQT 

- Bà: Nguyễn Thị Lan

- Năm sinh: 25/09/1980

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

6. Thành viên HĐQT 

- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Năm sinh: 07/10/1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

7. Thành viên HĐQT 

-Ông: Trần Anh Thắng

- Năm sinh: 21/06/1984

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân