CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Nguyễn Thành Trung

- Năm sinh: 1976

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 024.3863.2041

Xuất khẩu

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân