CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phó Tổng Giám Đốc

- Ông: Nguyễn Quốc Hải

- Năm sinh: 1977

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

 

Phó Tổng Giám Đốc

- Bà: Nam Thị Thu Hương

- Năm sinh: 1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 024.3863.2041

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân