CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng Giám đốc

- Bà: Bùi Thị Thanh Hương

- Năm sinh: 1972

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân