CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Tổng Giám đốc

- Bà: Bùi Thị Thanh Hương

- Năm sinh: 1972

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ

2. Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Năm sinh: 1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Kế toán trưởng

- Bà: Vũ Thị Thúy

- Năm sinh: 1975

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Bánh tươi

  • 024 6278 0610
  • 0913.507.023

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân