CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Tổng giám đốc - Ông Trần Hồng Thanh :

- Họ và tên: Trần Hồng Thanh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Phó Tổng giám đốc - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa :

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa thực phẩm

3. Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn :

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

4. Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Thành Trung :

- Họ và tên: Nguyễn Thành Trung

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

5. Kế toán trưởng - Bà Đỗ Thị Kim Xuân :
- Họ và tên: Đỗ Thị Kim Xuân

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Bánh tươi

  • 04.6278.0610
  • 0913507023

Xuất khẩu - Export

  • 0084.1672974307
  • 0084.4.62780613

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân