CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP bánh kẹo Hải Hà
- Mã chứng khoán: HHC
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014
- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày thực hiện: 29/03/2014
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Sửa đổi Điều lệ.


Trân trọng thông báo !

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân