CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày ĐKCC

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (HHC) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP bánh kẹo Hải Hà năm 2020

Thông báo

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân