CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Thông báo mời họp và công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Hà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thời gian: 8h30 sáng Thứ Sáu, ngày 15/05/2020

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, Số 25-27 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tài liệu họp Đại hội (vui lòng xem trong file đính kèm)

 

Tài liệu đại hội

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân