CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Thông báo về thay đổi nhân sự

 

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài vụ;

- Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách phòng Tài vụ;

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính

Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 06 năm 2020

(Có các quyết định đính kèm)

 

QĐ miễn nhiệm Trưởng phòng Tài vụ

QĐ bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Phòng Tài vụ

QĐ miễn nhiệm Giám đốc TC

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân